دروس ارائه شده در نیم سال اول سال تحصیلی 98-1397 برای برنامه فرعی (کهاد) کارآفرینی

ردیف

نام درس

نوع درس

واحد

روز

ساعت

مدرس

1    

مبانی کارآفرینی

(مبانی کسب و کارهای نوپا)

اصلی

3

سه شنبه

10-13

آقای دکتر سخدری(عضو هیات علمی دانشکده) رزومه

خانم دکتر آراستی (عضو هیات علمی دانشکده) رزومه

آقای دکتر عالی پور (کارآفرین ملی در عرصه لوازم التحریر و نوشت افزار )

2     

مهارت های کارآفرینی

(اصول تیم سازی، مذاکره و ارتباطات در کسب و کارهای نوپا)

 

اصلی

3

سه شنبه

13-16

اقای دکتر عزیزی (عضو هیات علمی دانشکده) رزومه

خانم دکتر باقری (عضو هیات علمی دانشکده) رزومه

با حضور تعدادی از دانش آموختگان کارآفرین دانشکده (اینجا کلیک کنید)

3     

مدیریت رفتار سازمانی

(ذهنیت و رفتار کارآفرینانه)

اصلی

3

چهارشنبه

8-11

آقای دکتر مبارکی (عضو هیات علمی دانشکده) رزومه

در این کلاس با حضور مهمان های کارآفرین و بازی های خلاق کارآفرینی، دانشجویان با قصد کارآفرینانه آشنا خواهند شد.

4    

مدیریت مالی

(تامین مالی کسب و کارهای نوپا)

اصلی

3

 متعاقبا اعلام خواهد شد.

آخرین تغییر: شنبه، 14 مهر 1397، 9:21 صبح