قابل توجه دانشجویان متقاضی برنامه فرعی (کهاد) کارآفرینی

دوره آموزشی برنامه فرعی (کهاد) کارآفرینی

شرایط ثبت نام:

*متقاضی باید دانشجو مقطع کارشناسی دانشگاه تهران باشد.

*متقاضی باید حداقل دوترم و 24 واحد درسی رشته اصلی خود را گذرانده باشد.

*جهت ثبت نام ارائه معرفی نامه و موافقت معاون آموزشی دانشکده اصلی ضروری می باشد.

*دوره برنامه فرعی (کهاد) کارآفرینی حداکثر می تواند همزمان با اتمام دوره کارشناسی به پایان برسد. امکان دادن سنوات تحصیلی به منظور گذراندن دوره کهاد وجود ندارد.

 برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

آشنایی با محتوای آموزشی دوره برنامه فرعی (کهاد) کارآفرینی

دروس ارائه شده در نیمسال اول برنامه فرعی کهاد کارآفرینی

آئین نامه اجرای دوره برنامه فرعی (کهاد) کارآفرینی

آخرین تغییر: چهارشنبه، 17 بهمن 1397، 2:19 عصر