اخبار و اطلاعیه های امور فارغ التحصیلان

اخبار و اطلاعیه های امور فارغ التحصیلان


DiscussionStarted byRepliesLast post
اطلاعیه آبان ماه 96 فارغ التحصیلان - فرایند مکانیزاسیون فارغ التحصیلی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 21 Aban 1396, 11:26 AM
پرداخت هزینه گواهی موقت و دانشنامه به صورت الکترونیکی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 6 Khordad 1396, 12:22 PM
اطلاعیه اسفند ماه 95 امور فارغ التحصیلان دانش آموختگان آموزش محور Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 10 Esfand 1395, 9:56 AM
استعلام مدرک کارشناسی ارشد Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 4 Ordibehesht 1395, 12:06 PM
اطلاعیه بررسی کارنامه برای فراغت از تحصیل Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 27 Bahman 1394, 10:17 AM
اطلاعیه آذر ماه94 امور فارغ التحصیلان دانش آموختگان پژوهش محور Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 3 Azar 1394, 10:35 AM
مراحل فارغ التحصیلی بعد از مراجعه به آموزش Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Thursday, 17 Mehr 1393, 9:46 PM
مدارك فارغ التحصيلي دانشجو Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Thursday, 17 Mehr 1393, 9:44 PM
تسویه حساب وام های دانشجویی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Thursday, 17 Mehr 1393, 9:42 PM
تكميل مشخصات و اطلاعات دانشجويي Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Thursday, 17 Mehr 1393, 9:41 PM
اطلاعیه امور فارغ التحصیلان در خصوص صدور مدرک Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Thursday, 17 Mehr 1393, 9:39 PM
لزوم درج و ثبت کلیه اطلاعات شناسنامه ای و تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Thursday, 17 Mehr 1393, 9:37 PM
نحوه تسویه حساب دانشجویان با کتابخانه Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Thursday, 17 Mehr 1393, 9:36 PM