اخبار و اطلاعیه های امور فارغ التحصیلان

اخبار و اطلاعیه های امور فارغ التحصیلان


مباحثهشروع‌کننده مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
اطلاعیه آبان ماه 96 فارغ التحصیلان - فرایند مکانیزاسیون فارغ التحصیلی عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 21 آبان 1396، 11:26 صبح
پرداخت هزینه گواهی موقت و دانشنامه به صورت الکترونیکی عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 6 خرداد 1396، 12:22 عصر
اطلاعیه اسفند ماه 95 امور فارغ التحصیلان دانش آموختگان آموزش محور عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 10 اسفند 1395، 9:56 صبح
استعلام مدرک کارشناسی ارشد عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 4 اردیبهشت 1395، 12:06 عصر
اطلاعیه بررسی کارنامه برای فراغت از تحصیل عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 27 بهمن 1394، 10:17 صبح
اطلاعیه آذر ماه94 امور فارغ التحصیلان دانش آموختگان پژوهش محور عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 3 آذر 1394، 10:35 صبح
مراحل فارغ التحصیلی بعد از مراجعه به آموزش عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
پنج‌شنبه، 17 مهر 1393، 9:46 عصر
مدارك فارغ التحصيلي دانشجو عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
پنج‌شنبه، 17 مهر 1393، 9:44 عصر
تسویه حساب وام های دانشجویی عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
پنج‌شنبه، 17 مهر 1393، 9:42 عصر
تكميل مشخصات و اطلاعات دانشجويي عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
پنج‌شنبه، 17 مهر 1393، 9:41 عصر
اطلاعیه امور فارغ التحصیلان در خصوص صدور مدرک عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
پنج‌شنبه، 17 مهر 1393، 9:39 عصر
لزوم درج و ثبت کلیه اطلاعات شناسنامه ای و تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
پنج‌شنبه، 17 مهر 1393، 9:37 عصر
نحوه تسویه حساب دانشجویان با کتابخانه عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
پنج‌شنبه، 17 مهر 1393، 9:36 عصر