اخبار و اطلاعیه های رساله - مقطع دکتری

اخبار و اطلاعیه های رساله- مقطع دکتری


DiscussionStarted byRepliesLast post
عناوین رساله دکتری Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 24 Esfand 1395, 11:11 AM
شیوه نامه سمینار سه فصل اول رساله Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 15 Aban 1395, 12:18 PM
شرایط تحویل پروپوزال Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 22 Ordibehesht 1395, 3:54 PM
حذف تایید پروپوزال توسط استاد مشاور روش تحقیق Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Thursday, 17 Mehr 1393, 8:19 AM