خبرهای سایت

آگهی‌ها و خبرهای عمومی

صفحه: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ()
مباحثهشروع‌کننده مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
فراخوان ثبت نام بدون ازمون در مقطع دکتری دانشگاه صنعتی ارومیه عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 1 اردیبهشت 1400، 4:18 عصر
اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان در خصوص فعالیتهای دستیاری‎ عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 1 اردیبهشت 1400، 4:09 عصر
فراخوان دانشگاه شهید بهشتی عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 28 فروردین 1400، 11:04 صبح
فراخوان بدون ازمون دانشگاه های اصفهان ، محقق اردبیلی و مازندران در مقطع ارشد و دکتری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 28 فروردین 1400، 11:00 صبح
فرايند دفاع سه فصل رساله دانشجويان مقطع دکتری به صورت غیرحضوری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 24 فروردین 1400، 12:05 عصر
فرايند تصويب عنوان و پروپوزال دانشجويان مقطع دکتری به صورت غیر حضوری - عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 24 فروردین 1400، 12:03 عصر
فرایند دفاع از پایان نامه به صورت غیرحضوری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 24 فروردین 1400، 12:01 عصر
فرايند تصويب عنوان و پروپوزال دانشجويان مقع کارشناسی ارشد به صورت غیر حضوری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 24 فروردین 1400، 12:00 عصر
اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم 992 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 9 اسفند 1399، 1:45 عصر
اطلاعیه استفاده دانشجویان از اینترنت رایگان عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 9 اسفند 1399، 11:06 صبح
زمان شروع کلاس ها و بازه ی زمانی حذف و اضافه نیمسال دوم تحصیلی سال 99 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 29 بهمن 1399، 11:30 صبح
برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99 مقطع کارشناسی ارشد ( ورودی 99) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 11 بهمن 1399، 10:39 صبح
برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 99 رشته مربی گری کسب و کار عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 8 بهمن 1399، 11:54 صبح
برنامه کلاسی دوره دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی 99 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 8 بهمن 1399، 10:51 صبح
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99 دانشجویان مقطع ارشد و دکتری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 5 بهمن 1399، 12:07 عصر
بازه حذف اضطراری ویژه دانشجویان ارشد و دکتری ورودی 99 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 21 دی 1399، 12:25 عصر
تمدید بازه ی ارزشیابی اساتید عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 21 دی 1399، 8:37 صبح
اطلاعیه ارزشیابی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 99 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 14 دی 1399، 2:02 عصر
چگونگي بهره برداري از سامانه ي ايلرن و كلاس الكترونيكي و نحوه ي ارتباط با سركار خانم صفاري عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 14 دی 1399، 2:01 عصر
پذیرش دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه ولایت عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 6 دی 1399، 12:25 عصر
فراخوان پذيرش بدون آزمون دوره تحصيلات تكميلي دانشگاه حضرت معصومه عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 6 دی 1399، 12:23 عصر
اطلاعیه بورس تحصيلي دولت چين عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 6 دی 1399، 12:09 عصر
پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 6 دی 1399، 12:05 عصر
پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري سال تحصيلي 1401-1400 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 6 دی 1399، 12:01 عصر
پذيرش بدون آزمون دانشگاه الزهرا در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري سال تحصيلي 1401-1400 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 6 دی 1399، 11:57 صبح
اطلاعيه پذيرش دانشجويان برتر در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري بدون آزمون 1401-1400 دانشگاه شهيد باهنر کرمان عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 6 دی 1399، 11:54 صبح
اطلاعیه حذف اضطراری ویژه دانشجویان ورودی 98‎ عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 30 آذر 1399، 1:29 عصر
تبادل دانشجو براي يك ترم بهار ۲۰۲۱ به صورت مجازي- دانشگاه سن‌پترزبورگ روسيه عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 22 آذر 1399، 3:19 عصر
اطلاعیه ویژه ی دانشجویان ورودی 97 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 22 آذر 1399، 11:14 صبح
فعاليت كتابخانه در روز چهارشنبه ۱۳۹۹.۰۹.۱۹ عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 17 آذر 1399، 12:09 عصر
عدم خدمات دهي حضوري كتابخانه تا تاريخ ۱۳۹۹.۰۹.۲۱ عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 15 آذر 1399، 1:32 عصر
جریمه دیرکرد برای تاخیر در انجام فرایند فارغ التحصیلی عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 10 آذر 1399، 11:34 صبح
اطلاعیه آزمون جامع دی ماه 99‎ عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 5 آذر 1399، 6:41 عصر
اطلاعیه کارگاه مکاتب اقتصادی ويژه ي دانشجویان دکتری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 4 آذر 1399، 10:40 صبح
مهم** طلاعیه حذف و اضافه**جدید عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 1 آذر 1399، 10:11 صبح
اطلاعیه عدم مراجعه حضوری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 1 آذر 1399، 10:11 صبح
اطّلاعيه پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي‌ارشد بدون شركت در آزمون ورودي دانشگاه تهران در سال تحصيلي 1401-1400‎ عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 28 آبان 1399، 1:35 عصر
جدول زمانبندي وام‌هاي دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در نيمسال اول سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 26 آبان 1399، 1:50 عصر
سومين آزمون بسندگي زبان انگليسي دانشکده ادبیات و زبان خارجی عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 26 آبان 1399، 12:21 عصر
فرصت مطالعاتی دوره دکتری دانشگاه تهران ورودی 95 و 96 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 7 آبان 1399، 3:18 عصر
عدم برگزاری درس تحلیل محیط دکتر پاداش عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 3 آبان 1399، 3:58 عصر
پرداخت شهریه نیمسال هفتم عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 3 آبان 1399، 11:23 صبح
راهنمای مراحل فارغ التحصیلی در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 30 مهر 1399، 2:31 عصر
اطلاعيه در خصوص عدم هماهنگي دانشجويان با اساتيد براي برگزاري جلسه ي دفاع قبل از هماهنگي با آموزش و خانم صفاري عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 20 مهر 1399، 1:42 عصر
تمدید بازه ی زمانی حذف و اضافه تا 20 مهر ماه عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 14 مهر 1399، 3:21 عصر
فراخوان ششمين دوره بورسيه بنياد حامیان دانشگاه عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 13 مهر 1399، 3:08 عصر
بیست و نهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران - انتخاب رساله و پایان نامه برتر عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 12 مهر 1399، 12:06 عصر
اطلاعیه عدم برگزاری کلاسهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 7/8 مهرماه 99 اعضای هیات علمی دانشکده ( به علت برگزاری مصاحبه دکتری ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 6 مهر 1399، 12:50 عصر
تغییر زمان برگزاری کلاس پویایی کارآفرینی سازمانی عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 5 مهر 1399، 2:18 عصر
اطلاعیه تغییر استاد درس مدیریت در سازمانهای دانش محور یکشنبه ها ساعت 19-17‎ عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 2 مهر 1399، 4:18 عصر
اطلاعیه تغییر ساعت و روز درس دولت الکترونیک ( دکتر زارعی‎) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 2 مهر 1399، 4:18 عصر
اطلاعیه تغییر ساعت درس تشخیص فرصت عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 30 شهریور 1399، 2:10 عصر
اطلاعیه تغییر ساعت درس کارآفرینی در بازارجهانی عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 30 شهریور 1399، 2:09 عصر
اطلاعیه تغییر ساعت کلاس درس تشخیص فرصت (دکتر یدالهی ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 29 شهریور 1399، 1:18 عصر
اطلاعیه حذف و اضافه ( ترمیم ) نیمسال اول 99 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 29 شهریور 1399، 1:16 عصر
اطلاعیه تغییر زمان کلاس اقتصاد نهادگرایی عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 25 شهریور 1399، 2:35 عصر
اطلاعیه مصاحبه با متقاضیان مقطع دکتری سال 1399 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 19 شهریور 1399، 11:43 صبح
تمدید سنوات دانشجویان مقطع دکتری ورودی 93 تا 95 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 18 شهریور 1399، 2:30 عصر
فراخوان دوره هاي پسا دكتري عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 16 شهریور 1399، 1:41 عصر
ايجاد و اجراي رشته مربيگري كسب و كار عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 16 شهریور 1399، 1:33 عصر
اطلاعیه ویژه ورودیهای 97 ( تمدید سنوات نیمسال پنجم ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 16 شهریور 1399، 1:06 عصر
اطلاعیه مهم کتابخانه عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 16 شهریور 1399، 1:03 عصر
تمدید بازه ی زمانی انتخاب واحد عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 12 شهریور 1399، 9:12 عصر
ایجاد گروه جدید درس مدیریت استراتژیک (آقای دکتر چیت ساز) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 12 شهریور 1399، 5:32 عصر
ایجاد گروه جدید درس طراحی و تدوین طرح کسب وکار ( دکتر محجوبی ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 12 شهریور 1399، 11:32 صبح
اطلاعیه ویژه گرایش گردشگری (ورودی 98کارشناسی ارشد ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 11 شهریور 1399، 6:17 عصر
اطلاعیه ویژه دانشجویان گرایش گردشگری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 11 شهریور 1399، 2:38 عصر
پذیرش دانشجو در رشته کارآفرینی در پردیس کیش عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 5 شهریور 1399، 2:34 عصر
اطلاعیه در خصوص اخذ درس رفتار سازمانی آقای دکتر مبارکی در نیمسال اول 99 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 4 شهریور 1399، 3:03 عصر
برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 00-99 مقطع کارشناسی ارشد عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 3 شهریور 1399، 2:57 عصر
دروس ارائه شده در نیم سال اول 99 مقطع دکتری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 3 شهریور 1399، 11:37 صبح
اطلاعیه ویژه دانشجویان مشمول ورودی 96 کارشناسی ارشد ‎ عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 28 مرداد 1399، 11:32 صبح
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1400-99 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 28 مرداد 1399، 11:31 صبح
برگزاری آزمون جامع دکتری مرداد 99 و منابع عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 5 مرداد 1399، 1:04 عصر
تعيين و تكليف دانشجويان دكتراي واجد شرايط ورودي‌هاي 95-96 جهت استفاده از فرصت مطالعاتي سال 1399 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 5 مرداد 1399، 12:33 عصر
معرفي آزمون زبان انگليسي دانشگاه خوارزمي عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 31 تیر 1399، 2:37 عصر
طرح شبکه هم افزائی استادان و دانشجویان (شهاد) - ویژه ی دانشجویان دکتری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 29 تیر 1399، 12:44 عصر
اطلاعیه بورس تحصيلي كشور ژاپن مونبوكاگاكوشو ( مقاطع؛ كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 25 تیر 1399، 12:02 عصر
اطلاعیه ویژه ورودیهای 96 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 23 تیر 1399، 10:05 صبح
پذيرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره تحصيلات تكميلي دانشكده فني و مهندسي گلپايگان عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 14 تیر 1399، 11:49 صبح
فراخوان پذيرش داننشجويان ممتاز مقطع دكتري عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 14 تیر 1399، 11:35 صبح
پذيرش بدون ازمون در مقطع دكتري علوم اقتصادي عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 14 تیر 1399، 11:16 صبح
برگزاری جلسه ی الکترونیکی ویژه دانشجویان مقطع دکتری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 10 تیر 1399، 9:54 صبح
نحوه ی برگزاری امتحانات نیمسال دوم تحصیلی 9-98 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 4 تیر 1399، 3:35 عصر
اطلاعیه ی برگزاری امتحانات نیمسال دوم تحصیلی 1398-1399 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 1 تیر 1399، 11:05 صبح
پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري دانشگاه شهید بهشتی عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 1 تیر 1399، 11:01 صبح
فراخوان ثبت نام و ارائه درخواست جهت بهره مندی از تسهیلات آیین نامه بنیاد ملی نخبگان استان تهران در سال تحصیلی 1400-1399 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 21 خرداد 1399، 12:39 عصر
برگزاری آزمون جامع دکتری مرداد 99 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 21 خرداد 1399، 12:37 عصر
اطلاعيه تمديد و تكميل ثبت نام پذيرش دانشجويان استعداد درخشان در دوره دكتري (PH.D ) سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 21 خرداد 1399، 9:49 صبح
پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان دانشگاه شهركرد عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 18 خرداد 1399، 10:22 صبح
دوره‌هاي آموزشي ايرانداك (مجازي) در خردادماه 99 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 18 خرداد 1399، 10:12 صبح
قابل توجه متقاضیان دریافت تسهیلات بنیاد ملی نخبگان ( نیمسال دوم 98) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 18 خرداد 1399، 10:08 صبح
فرایند دفاع از پایان نامه به صورت الکترونیکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 17 خرداد 1399، 12:08 عصر
پذيرش بدون آزمون دانشگاه لرستان عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 10 خرداد 1399، 12:23 عصر
درخواست مجوز حضور دانشجویان در دانشگاه جهت انجام فعالیتهای پژوهشی پایان نامه/رساله عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 10 خرداد 1399، 9:57 صبح
شرایط حضور دانشجویان در دانشکده عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 10 خرداد 1399، 9:48 صبح
آخرين مهلت ارائه درخواست جهت حذف نيمسال تحصيلي 98-2 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 10 خرداد 1399، 9:45 صبح
پذيرش دانشجوي بدون آزمون استعداد درخشان در دوره دكتري عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 3 خرداد 1399، 10:49 صبح
بازه زمانی ارزشیابی اساتید ، حذف اضطراری و امتحانات پایان ترم عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
پنج‌شنبه، 1 خرداد 1399، 12:47 عصر
اطلاعيه پذيرش دانشجويان استعداد درخشان در دوره دكتري (PH.D ) سال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۳۹۹ عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 27 اردیبهشت 1399، 10:35 صبح
صفحه: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ()