خبرهای سایت

آگهی‌ها و خبرهای عمومی

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ()
DiscussionStarted byRepliesLast post
تغییر ساعت درس روش تحقیق (مقطع دکتری) آقای دکتر سخدری Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 12 Bahman 1398, 2:37 PM
اطلاعيه اسكان نيمسال دوم سال تحصيلي 99-98 (ترم بهمن 98) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 12 Bahman 1398, 2:32 PM
آخرین مهلت تصویب پروپوزال دانشجویان ورودی 97 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 12 Bahman 1398, 11:03 AM
مهلت ارائه تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 8 Bahman 1398, 12:54 PM
تغییر کلاس درس تشخیص فرصت آقای دکتر یدالهی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 8 Bahman 1398, 9:58 AM
عضویت در انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری (ویژه دانشجویان مقطع دکتری) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 7 Bahman 1398, 3:50 PM
اصلاحیه - انتخاب واحد نیم سال دوم 98 دانشجویان دکتری Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 2 Bahman 1398, 1:47 PM
تغییر ساعت و روز ارائه درس مدیریت استراتژیک کارآفرینی ( دکتر مبینی) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 2 Bahman 1398, 1:46 PM
برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 ( کارشناسی ارشد ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 1 Bahman 1398, 3:57 PM
شرکت در نهمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران - بخش دانشجویان برتر بین الملل Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 1 Bahman 1398, 2:16 PM
آخرین مهلت ثبت نام وام تغذیه نیمسال اول 98-99 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 28 Dey 1398, 1:42 PM
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 23 Dey 1398, 11:35 AM
شرایط جدید مقاله مستخرج از رساله جهت دفاع Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 22 Dey 1398, 2:11 PM
قابل توجه دانشجویان بین المللی دانشکده کارآفرینی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 17 Dey 1398, 1:32 PM
اطلاعیه تغییر زمان ارزشیابی اساتید نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 17 Dey 1398, 12:08 PM
اطلاعیه در خصوص برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 17 Dey 1398, 10:11 AM
درج ملجه انگلیسی زبان پژوهش های جهانی کارآفرینی (The Journal of Global Entrepreneurship Research) در فهرست ESCI Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 15 Dey 1398, 11:25 AM
بازه درخواست تمدید سنوات دوازدهم دانشجویان دکتری Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 14 Dey 1398, 9:49 AM
اطلاعیه امتحانات پايان نيمسال اول 99-98 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 11 Dey 1398, 2:52 PM
عدم تشکیل کلاس درس مدیریت کسب و کار کوچک ( دکتر داوری ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 10 Dey 1398, 10:58 AM
برگزاری سمینار تخصصی " چشم انداز کارآفرینی 1399، بیم ها و امیدها" Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 9 Dey 1398, 2:05 PM
تغییر ساعت امتحان پایان ترم درس مدیریت مالی ( نیمسال اول سال تحصیلی 99-98) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 8 Dey 1398, 3:09 PM
اطلاعیه برگزاری کلاس جبرانی درس تحلیل محیط ( دکتر پاداش Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 8 Dey 1398, 10:18 AM
تغییر ساعت کلاس جبرانی درس مبانی کارآفرینی ( دکتر پاداش ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 8 Dey 1398, 10:17 AM
اطلاعیه برگزاری کلاس جبرانی ( دکتر خاوندکار) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 7 Dey 1398, 1:48 PM
اطلاعیه برگزاری کلاس جبرانی ( دکتر پاداش) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 7 Dey 1398, 1:46 PM
اعلام بازه حذف اضطراری نیمسال اول 99-98 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 7 Dey 1398, 10:17 AM
اطلاعیه کلاس جبرانی ( دکتر اخلاصی ) درس بازاریابی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 7 Dey 1398, 9:19 AM
کارگاه آموزشی تفهیم‌نامه طراحی (Design Brief) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 4 Dey 1398, 10:36 AM
بهره برداری از وب سایت جدید کتابخانه دانشکده کارآفرینی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 30 Azar 1398, 10:58 AM
وبینار Entrepreneurial Mindset Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 26 Azar 1398, 3:13 PM
اطلاعیه ارزشیابی اساتید نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 26 Azar 1398, 10:26 AM
شرايط اعطاي بورسيه تحصيلي به دانشجويان غير ايراني نخبه Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 26 Azar 1398, 9:44 AM
تغییر زمان برگزاری همایش " بین المللی سازی کسب و کارها " Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 25 Azar 1398, 10:15 AM
عدم برگزاری کلاس تحلیل محیط آقای دکتر رضوی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 24 Azar 1398, 2:48 PM
همایش تخصصی بین المللی سازی کسب و کارها Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 20 Azar 1398, 10:28 AM
دفاع دانشجویان ارشد ورودی 96 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 20 Azar 1398, 10:20 AM
عدم تشکیل کلاسهای آقای دکتر داوری Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 19 Azar 1398, 11:42 AM
اطلاعیه آزمون جامع دی ماه 98 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 18 Azar 1398, 11:36 AM
سومین جلسه دانشجویان دکتری با مدیران دانشکده Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 17 Azar 1398, 10:10 AM
جلسه دفاع از رساله آقای محمد مهدی پور بصیر Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 16 Azar 1398, 9:03 AM
برگزاری کنفرانس بین المللی مدیریت Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 16 Azar 1398, 9:00 AM
عدم برگزاری کلاس درس مدیریت نوآوری و تکنولوژی سازمانی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 10 Azar 1398, 8:53 AM
اطلاعیه برگزاری کارگاه¬ روش تحقیق با نرم افزارهای آماری برای دانشجویان ورودی 97 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 10 Azar 1398, 8:49 AM
تمدید بازه تصویب پروپوزال پایان نامه -دانشجویان مقطع ارشد ورودی 97 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 6 Azar 1398, 3:39 PM
قابل توجه دانشجویان محترم مقطع ارشد ورودی 98 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 6 Azar 1398, 1:33 PM
مهلت تصویب پروپوزال پایان نامه دانشجویان گروه آموزشی کسب و کار ورودی 97 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 5 Azar 1398, 3:37 PM
مهلت تصویب پروپوزال پایان نامه دانشجویان گروه آموزشی کارآفرینی سازمانی ورودی 97 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 5 Azar 1398, 3:36 PM
مهلت تصویب پروپوزال پایان نامه دانشجویان گروه آموزشی کارآفرینی فناورانه ورودی 97 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 5 Azar 1398, 3:35 PM
قابل توجه دانشجویان ورودی 97 و 98 مقطع کارشناسی ارشد گروه آموزشی کسب وکار Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 5 Azar 1398, 2:24 PM
تغییر زمان برگزاری کلاس مدیریت استراتژیک آقای دکتر داوری Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 4 Azar 1398, 9:17 AM
تکمیل تیم فوتسال دانشکده کارآفرینی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 3 Azar 1398, 2:30 PM
اعلام سهميه فرصت تحقيقاتي وزارت براي نيمه دوم سال 98 (مرحله دوم 98) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 29 Aban 1398, 2:11 PM
تكذيب پيامكهاي جعلي مبني بر عدم برگزاري كلاسهاي درسي Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 29 Aban 1398, 2:02 PM
برگزاری جلسه طرح پژوهشی رساله آقای عرفان مرادیان Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 29 Aban 1398, 9:46 AM
برگزاری کارگاه آشنایی و کار با سامانه ها و پایگاه های اطلاعاتی ایرانداک Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 27 Aban 1398, 2:02 PM
اعلام برنامه زماني ثبت نام و برگزاري آزمون‌ها در سال ۱۳۹۹ Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 27 Aban 1398, 1:58 PM
جلسه طرح پژوهشی رساله آقای محمد عین القضات Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 26 Aban 1398, 10:54 AM
شانزدهمین کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 25 Aban 1398, 9:22 AM
اطلاعیه کارگاه آموزشی با عنوان «روند پژوهش های مرتبط با حوزه طرح کسب و کار» توسط آقای دکتر رضا محمدکاظمی و «روند پژوهش های مرتبط با حوزه علم داده و کارآفرینی» توسط آقای دکتر سید مجتبی سجادی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 21 Aban 1398, 1:22 PM
عدم برگزاری کلاسهای دکتر خالصی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 18 Aban 1398, 9:12 AM
کارگاه آموزشی با عنوان «روند پژوهش های مرتبط با حوزه طرح کسب و کار» Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 18 Aban 1398, 9:12 AM
تغییر زمان امتحان درس بازاریابی و تحقیقات بازار Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 13 Aban 1398, 10:15 AM
لزوم ارائه گزارش پیشرفت رساله در گروه های آموزشی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 12 Aban 1398, 2:13 PM
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای علی رستمیان Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 11 Aban 1398, 2:11 PM
اطلاعیه جدید ( در خصوص پذیرش دانشجو از طریق سهمیه استعداد درخشان ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 8 Aban 1398, 9:47 AM
برگزاری سلسله جلسات دانشجویان دکتری ورودی 98 با گروه های آموزشی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 6 Aban 1398, 10:32 AM
لغو برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «روند پژوهش های مرتبط با حوزه طرح کسب و کار» Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 6 Aban 1398, 10:29 AM
کارگاه آموزشی با عنوان «روند پژوهش های مرتبط با حوزه طرح کسب و کار» Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 4 Aban 1398, 2:34 PM
بخشنامه پذيرش دانشجو درمقطع كارشناسي ارشد بدون شركت در آزمون/ويژه سهميه استعدادهاي درخشان براي سال تحصيلي 1400-1399 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 29 Mehr 1398, 11:13 AM
قابل توجه دانشجویان ورودی 97 که تا کنون عنوان پایان نامه خود را تصویب نکرده اند Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 29 Mehr 1398, 10:59 AM
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی 98 Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 23 Mehr 1398, 9:57 AM
بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 22 Mehr 1398, 2:36 PM
عدم تشکیل کلاس دکتر ایمانی پور Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 22 Mehr 1398, 9:09 AM
عدم تشکیل کلاسهای دکتر چیت سازان Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 22 Mehr 1398, 9:09 AM
اطلاعیه کلاس درس تحلیل محیط ( دکتر رضوی) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 21 Mehr 1398, 1:20 PM
عدم تشکیل کلاسهای دکتر حسین نیا Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Sunday, 21 Mehr 1398, 10:34 AM
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و و استراتژی های جستجو با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 20 Mehr 1398, 3:52 PM
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و استراتژی جستجو با تکیه بر SCOPUS Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 20 Mehr 1398, 3:52 PM
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله خانم طیبه عبدلی محمد آبادی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 15 Mehr 1398, 9:18 AM
فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور (ویژه دانشجویان دکتری) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 13 Mehr 1398, 3:20 PM
اطلاعیه درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات (ویژه ورودیهای جدید) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 13 Mehr 1398, 2:16 PM
اطلاعیه ویژه ( ورودیهای 98 ) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 13 Mehr 1398, 9:17 AM
اطلاعیه ویژه دانشجویان گرایش کسب و کار الکترونیکی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 10 Mehr 1398, 1:41 PM
فرخوان ثبت نام بورسیه دانشجویان برتر ( بنیاد حامیان دانشگاه تهران) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 9 Mehr 1398, 1:08 PM
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای مهدی علیزاده Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 9 Mehr 1398, 11:34 AM
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای حمیدرضا حبیبی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 9 Mehr 1398, 11:33 AM
برگزاری معارفه دانشجویان ورودی جدید تحصیلات تکمیلی دانشکده کارآفرینی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 8 Mehr 1398, 11:01 AM
اطلاعیه درس دولت الکترونیک Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Monday, 8 Mehr 1398, 9:57 AM
برگزاری نشست صمیمانه دانشجویان مقطع دکتری با مدیران دانشکده Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 6 Mehr 1398, 3:42 PM
کارگاه" آشنایی با فرآیند فرصت مطالعاتی خارج از کشور مقطع دکتری Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 6 Mehr 1398, 1:30 PM
تغییر ساعت درس مدیریت کسب و کار کوچک دکتر طالبی ( گروه شنبه ها ساعت 15-13) Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 6 Mehr 1398, 11:16 AM
تبیین دلایل التزام کارآفرینان به اخلاق کسب و کار Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 6 Mehr 1398, 9:35 AM
برگزاری نمایشگاه کتاب های کتابخانه تخصصی دانشکده کارآفرینی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 3 Mehr 1398, 8:40 AM
عضویت در کتابخانه دانشکده کارآفرینی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 2 Mehr 1398, 12:24 PM
برگزاری کارگاه آموزشی و تور کتابخانه جهت آشنایی با خدمات و منابع کتابخانه تخصصی کارآفرینی Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 2 Mehr 1398, 12:23 PM
بازه زمانی حذف و اضافه Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Tuesday, 2 Mehr 1398, 9:45 AM
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای مهدی لشگری Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 30 Shahrivar 1398, 2:31 PM
رویداد آموزشی بومی نو، ویژه دانشجویان ورودی سال 98 مقطع کارشناسی ارشد Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Saturday, 30 Shahrivar 1398, 8:47 AM
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله آقای جمال صوفیه Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
Wednesday, 27 Shahrivar 1398, 4:37 PM
Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ()