خبرهای سایت

آگهی‌ها و خبرهای عمومی

صفحه: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15
مباحثهشروع‌کننده مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
برنامه حضور کارآفرينان مدعو در کلاس رفتار سازماني آقاي دکتر مبارکي عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 18 آذر 1393، 1:58 عصر
تشکیل کلاس جبرانی درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات ( دکتر میگون پوری ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 18 آذر 1393، 1:23 عصر
تشکیل کلاس جبرانی درس طراحی محصول دکتر میگون پوری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 18 آذر 1393، 1:23 عصر
تشکیل کلاس جبرانی در الگوهای تصمیم گیری دکتر ایمانی پور عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 18 آذر 1393، 11:05 صبح
تشکیل کلاس جبرانی درس کارآفرینی اجتماعی ( دکتر آراستی ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 17 آذر 1393، 2:04 عصر
تشکیل کلاس جبرانی درس مدیریت مالی ( دکتر چیت سازان ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 17 آذر 1393، 11:29 صبح
تشکیل کلاس دکتر رمضانپور با یک ساعت تاخیر عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 17 آذر 1393، 11:28 صبح
پرداخت بدهی شهریه عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 15 آذر 1393، 3:24 عصر
مراجعه دانشجو عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 15 آذر 1393، 3:18 عصر
تشکیل کلاس جبرانی درس بازاریابی ( دکتر کاظمی ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 15 آذر 1393، 2:28 عصر
تشکیل کلاس جبرانی درس زنجیره تامین ( دکتر جمالی ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 11 آذر 1393، 2:14 عصر
عدم تشکیل کلاس دکتر سپهری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 11 آذر 1393، 10:39 صبح
تشکیل کلاس جبرانی درس مبانی کارآفرینی ( دکتر سید امیری ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 11 آذر 1393، 9:22 صبح
کلاس جبرانی درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات دکتر میگون پوری ( هر دو گروه ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 10 آذر 1393، 3:57 عصر
تشکیل کلاس جبرانی درس طراحی محصول آقای دکتر میگون پوری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 10 آذر 1393، 2:18 عصر
تشکیل کلاس جبرانی درس زنجیره تامین الکترونیکی ( دکتر سید امیری ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 9 آذر 1393، 1:21 عصر
تشکیل کلاس جبرانی درس مدیریت پروژه های کسب و کار الکترونیک ( دکتر ابوالحسنی ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 9 آذر 1393، 1:21 عصر
برگزاری کلاس جبرانی درس تدبیر امور شرکتی ( دکتر ابوالحسنی )مقطع دکتری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 9 آذر 1393، 1:20 عصر
عدم برگزاري کلاس طراحی و تدوین طرح کسب وکار دکتر ممیز عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 9 آذر 1393، 9:30 صبح
برگزاري کلاس جبرانی درس مدیریت زنجیره تامین ( دکتر جمالی ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 9 آذر 1393، 9:30 صبح
قابل توجه دانشجويان محترم درس رفتار سازماني آقاي دکتر زالي عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 5 آذر 1393، 1:50 عصر
عدم تشکیل کلاس درس فلسفه علم و متدولوژی عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 4 آذر 1393، 3:00 عصر
عدم تشکیل کلاس تئوری مدیریت پیشرفته ( دکتر مرجانی ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 4 آذر 1393، 1:36 عصر
تشکیل کلاس جبرانی درس ایجاد کسب و کار در گردشگری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 4 آذر 1393، 1:35 عصر
تشکیل کلاس جبرانی دکتر تجارت و بازاریابی بین الملل ( رضوانی ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 3 آذر 1393، 2:21 عصر
عدم تشکیل کلاس مدیریت پروژ ه های کسب و کار الکترونیک ( دکتر ابوالحسنی ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 2 آذر 1393، 8:51 صبح
ارزشیابی اساتید عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 1 آذر 1393، 10:37 صبح
سخنرانی کارآفرین موفق جناب آقای مهندس حمیدی مدیرعامل محترم شرکت فرش مشهد عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 1 آذر 1393، 9:48 صبح
کلاس درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات دکتر زارعی ( هر سه گروه ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 25 آبان 1393، 2:39 عصر
برگزاری یازدهمین کنفرانس عمومی اتحادیه دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه (AUAP)(ويژه کليه دانشجويان گرامي) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 19 آبان 1393، 3:58 عصر
عدم ارائه خدمات آموزشي روز شنبه 24 آبان ماه عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 19 آبان 1393، 10:43 صبح
خرید کتاب از نمایشگاه های کتب دانشگاهی و بین المللی آبان 1393 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 18 آبان 1393، 1:44 عصر
عدم تشکیل کلاس درس فرصت های کارآفرینی بین الملل عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 18 آبان 1393، 1:17 عصر
تشکیل کلاس درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات( دکتر زارعی) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 18 آبان 1393، 12:22 عصر
تشکیل کلاس فوق العاده درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات ( دکتر میگون پوری ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 18 آبان 1393، 12:22 عصر
عدم برگزاري کليه کلاس هاي آقاي دکتر حسيني عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 18 آبان 1393، 8:28 صبح
عدم برگزاري کلاسهای تشخیص فرصت آقای دکتر یدالهی ساعت 10و 15 روز شنبه مورخ 24/8/93 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 17 آبان 1393، 3:06 عصر
تشکیل کلاس فوق العاده درس طراحی محصول ( دکتر میگون پوری ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 17 آبان 1393، 11:09 صبح
عدم برگزاري کليه کلاس هاي آقاي دکتر محسن رضايي روز يکشنبه 11 آبان عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 7 آبان 1393، 3:44 عصر
کارگاه آموزشی تدوین پروپوزال عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهارشنبه، 7 آبان 1393، 3:34 عصر
عدم تشکیل کلاسهای آقاي دکتر زعفریان عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 6 آبان 1393، 11:32 صبح
تشکیل کلاس درس کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات ( دکتر میگون پوری) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 5 آبان 1393، 11:40 صبح
سخنراني مهندس داود عابدی آملی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت گروه مهدتاژ عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 5 آبان 1393، 9:36 صبح
اطلاعیه کلاس درس رفتار سازمانی دکتر زالی ساعت 15 الی 17 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 4 آبان 1393، 1:29 عصر
تاریخ آزمون جامع دکتری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 3 آبان 1393، 10:59 صبح
تصحیح آدرس پست الکترونیک دانشجویان در سامانه عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 3 آبان 1393، 10:58 صبح
اطلاعیه تصویب پروپوزال ( ویژه دانشجویان ورودی 92) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 3 آبان 1393، 10:06 صبح
برگزاری کلاس دکتر نقی پور فر( مقطع دکتری ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 29 مهر 1393، 10:49 صبح
عدم برگزاری کلاس های آقای دکتر رضوانی عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 29 مهر 1393، 10:47 صبح
کارگاه "آشنایی با کتابخانه و پایگاه های اطلاعاتی (با تکیه بر پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران Jstore, Elsevier, ebsco) و استراتژی جستجو در محیط اینترنت" عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 28 مهر 1393، 5:25 عصر
همايش "كاربرد بصري سازي يا اينفوگرافيك،در مديريت سازمان­ها يپيشرو" عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
دوشنبه، 28 مهر 1393، 1:24 عصر
تشکیل کلاس درس مکاتب جامعه شناسی و روانشناسی از 28/7/93 عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
یکشنبه، 27 مهر 1393، 2:47 عصر
عدم برگزاری کلاس تجارت الکترونیک عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 26 مهر 1393، 3:52 عصر
اخذ پایان نامه با محوریت ایجاد شبکه کارآفرینانه کسب و کار عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 26 مهر 1393، 3:52 عصر
تشکیل کلاس آقا دکتر نقی پور فر ( مقطع دکتری ) عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
شنبه، 26 مهر 1393، 1:58 عصر
تغییر مفاد آزمون جامع دکتری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 22 مهر 1393، 9:41 عصر
آخرین فرصت جهت ثبت نام آزمون جامع دکتری عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني 0 مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سه‌شنبه، 15 مهر 1393، 10:39 عصر
صفحه: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15