اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
گردهمایی کسب و کار
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 25 آذر 1394، 1:08 عصر
 

نخستین گردهمایی کسب و کار اینترنتی ایران 26 آذر ماه 94 واقع درمرکز همایشهای کتابخانه ملی سالن قلم

هزینه شرکت برای دانشجویان دانشکده فقط 50000 تومان