اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

فراخوان شرکت در برنامه ایده بازار شبکه 1

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فراخوان شرکت در برنامه ایده بازار شبکه 1
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 24 آذر 1394، 11:45 صبح
 

دانشجویان علاقه مند به حضور در برنامه تلويزیونی ایده بازار  به سایت tv.ir626 مراجعه نمایند. در این برنامه ایده های خوب  از طریق بانک ها و مراکز مالی  حمایت میشوند. امروز سه شنبه ساعت 6 این برنامه با حضور آقای دکتر کاظمی به عنوان یکی از داوران پخش میشود.