خبرهای سایت

سخنراني مهندس داود عابدی آملی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت گروه مهدتاژ

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سخنراني مهندس داود عابدی آملی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت گروه مهدتاژ
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 5 آبان 1393، 9:36 صبح
 

به اطلاع مي رساند جلسه سخنراني کارآفرین موفق جناب آقای داود عابدی آملی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره گروه مهد تاژ روز سه شنبه مورخ  6/8/93  از ساعت  15 الي  17 در سالن آمفي تئاتر دانشكده  برگزار خواهد شد.