اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تمدید درخواست وام دانشجویی توسط دانشجویان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 13 آبان 1394، 12:33 عصر
 

   احتراماً با توجه به اطلاعيه صندوق رفاه به استحضار مي رساند درخواست وام دانشجويي توسط دانشجويان در سامانه جامع گلستان به شرح ذيل تا تاريخ  94/08/18 امكان پذير مي باشد.

- وام ويژه دكتري روزانه 1 و 2

- وديعه مسكن متاهلين

- انواع وام هاي مسكن (شامل مسكن عادي و دانش هسته اي)

- انواع وام هاي ضروري (شامل ضروري عادي، خريد كتب تخصصي، ممتاز ونمونه، معلول، مبتكر، قهرمان ورزشي، حوادث غيرمترقبه، موارد خاص،‌ دانش هسته اي، خريد لوازم دانشجويان كم بينا و نابينا)

- وام هاي ازدواج، حج، زيارت عتبات، وديعه مسكن نخبگان و وديعه مسكن دانشجويان غير ايراني

قابل ذكر است مهلت ثبت تقاضاي انواع وام در سيستم فاز 2 صندوق رفاه تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 94/8/20 تمديد شده است  و پس از اين تاريخ تحت هيچ شرايطي تمديد نخواهد شد.