اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

تمدید درخواست وام دانشجویی توسط دانشجویان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تمدید درخواست وام دانشجویی توسط دانشجویان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 13 آبان 1394، 12:33 عصر
 

   احتراماً با توجه به اطلاعيه صندوق رفاه به استحضار مي رساند درخواست وام دانشجويي توسط دانشجويان در سامانه جامع گلستان به شرح ذيل تا تاريخ  94/08/18 امكان پذير مي باشد.

- وام ويژه دكتري روزانه 1 و 2

- وديعه مسكن متاهلين

- انواع وام هاي مسكن (شامل مسكن عادي و دانش هسته اي)

- انواع وام هاي ضروري (شامل ضروري عادي، خريد كتب تخصصي، ممتاز ونمونه، معلول، مبتكر، قهرمان ورزشي، حوادث غيرمترقبه، موارد خاص،‌ دانش هسته اي، خريد لوازم دانشجويان كم بينا و نابينا)

- وام هاي ازدواج، حج، زيارت عتبات، وديعه مسكن نخبگان و وديعه مسكن دانشجويان غير ايراني

قابل ذكر است مهلت ثبت تقاضاي انواع وام در سيستم فاز 2 صندوق رفاه تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 94/8/20 تمديد شده است  و پس از اين تاريخ تحت هيچ شرايطي تمديد نخواهد شد.