اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعيه تمديد تعدادي از وام هاي دانشجويي نيمسال اول 95-94
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 6 آبان 1394، 11:07 صبح
 

  به استحضار مي رساند درخواست وام دانشجويي توسط دانشجويان در سامانه جامع گلستان به شرح  زیر از تاريخ 94/08/06 لغايت 94/08/09  تمدید میشود.

- وديعه مسكن متاهلين

- انواع وام هاي مسكن (شامل مسكن عادي و دانش هسته اي)

- انواع وام هاي ضروري (شامل ضروري عادي، خريد كتب تخصصي، ممتاز ونمونه، معلول، مبتكر، قهرمان ورزشي، حوادث غيرمترقبه، موارد خاص،‌ دانش هسته اي، خريد لوازم دانشجويان كم بينا و نابينا)

- وام هاي ازدواج، حج، زيارت عتبات، وديعه مسكن نخبگان و وديعه مسكن دانشجويان غير ايراني

   قابل ذكر است با توجه به كمبود اعتبار تخصيص داده شده از سوي صندوق رفاه بابت وام هاي تحصيلي و شهريه، تا اطلاع ثانوي تمديد وام هاي مذكور امكان پذير نمي باشد.

   قابل ذكر است با توجه به قوانين جديد صندوق رفاه، هيچگونه مساعدتي با دانشجويان جامانده از ثبت نام  وام امكان پذير نخواهد بود.