اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
قابل توجه آموختگان محترم شرکت کننده در نخستین جشن دانش آموختگی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 3 آبان 1394، 2:56 عصر
 

لطفا جهت تحویل  عکس ها و شاسی هایی که هزینه آنها پرداخت شده به معاونت دانشجویی و فرهنگی مراجعه فرمایید. در غیر این صورت جهت  پرداخت هزینه و سفارش چاپ عکس و شاسی  با آقای برزویی (09123977864) تماس حاصل فرمایید.