خبرهای سایت

اطلاعیه کلاس درس رفتار سازمانی دکتر زالی ساعت 15 الی 17

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه کلاس درس رفتار سازمانی دکتر زالی ساعت 15 الی 17
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 4 آبان 1393، 1:29 عصر
 

به اطلاع دانشجویان کلاس درس رفتار سازمانی روز سه شنبه مورخ 6/8/93  ساعت 15 الی 17 می رساند دانشجویان کلاس فوق در کلاس 13 الی 15 همان روز حضور یابند کلاس رفتار سازمانی ساعت 3-1 با حضور کارآفرین  مهمان آقای علیرضا رضایی عارف برگزار می گردد. حضور سایر دانشجویان دراین کلاس آزاد می باشد. خاطر نشان می شود کلاس ساعت 15 الی 17 به قوت خود باقی است.