اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
قابل توجه متقاضیان وام
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 18 مهر 1394، 9:40 صبح
 

با عنایت به این که آپلود نمودن تصویر کارت دانشجویی  سامانه گلستان الزامی شده است لطفا برای تسریع در کار ثبت وام، اقدام عاجل فرمایید. (بعد از درخواست  و ایجاد وام در قسمت ارسال مدارک)