اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
چهاردهمین جشنواره ورزشی دانشگاهی دانشجویان
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 13 مهر 1394، 10:29 صبح
 

چهاردهمین جشنواره ورزشی دانشگاهی دانشجویان به صورت تیمی و انفرادی در بخش پسران و دختران از تاریخ 16/08/1394 الی18/09/1394برگزارمیشود.از دانشجویان دارای مهارتهای ورزشی در یکی از رشته های والیبال، فوتسال، بسکتبال، کشتی آزاد و فرنگی، شنا، دوومیدانی، دارت ،آمادگی جسمانی­ ،تنیس روی میز ، شطرنج وبدمینتون  دعوت می شود، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آیین نامه جشنواره و یا به   سایت اداره کل تربیت بدنی به آرسhttp://gope.ut.ac.ir مراجعه نمایند.

 لازم است دانشجویان واجد شرایط تا (30مهر) جهت شرکت در مسابقات و ثبت نام به اموردانشجویی دانشکده مراجعه نمایند.