اخبار و اطلاعیه های پایان نامه - مقطع ارشد

اطلاعیه مهلت زمان تصویب پروپوزال (دانشجویان ورودی 92)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه مهلت زمان تصویب پروپوزال (دانشجویان ورودی 92)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 3 آبان 1393، 10:13 صبح