اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تحویل کمد دانشجویی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 16 شهریور 1394، 3:03 عصر
 

با توجه به محدود بودن کمد های دانشجویی و نیاز مبرم دانشجویان جدید به کمد،  امانت دادن کمد دانشجویی بیش از سه ترم امکان پذیر نمی باشد.لطفا دانشجویانی که سه ترم از تحویل گرفتن کمد هایشان می گذرد هرچه سریعتر وسایل خود را تخلیه نمایند. این کمد ها در آغاز سال تحصیلی به دانشجویان جدید تحویل داده خواهد شد. از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم.