خبرهای سایت

اطلاعیه تصویب پروپوزال ( ویژه دانشجویان ورودی 92)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه تصویب پروپوزال ( ویژه دانشجویان ورودی 92)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 3 آبان 1393، 10:06 صبح
 

اطلاع دانشجویان ورودی 92 می رساند، تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 ( 25 دیماه 1393) باید پرپوزال خود را  تصویب نمایند تا در بازه ثبت نام،  پایان نامه در سیستم جامع آموزش ثبت شود.  در غیر اینصورت از ثبت نام در  نیمسال آینده محروم خواهند شد.