اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه مشاوره رایگان کسب و کار با حضور آقای مهندس بهمن زنگی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 19 مرداد 1394، 12:54 عصر
 

جلسه مشاوره رایگان کسب و کار با حضور آقای مهندس بهمن زنگی ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور تگفا، عضو 100 کارآفرین برتر ایران در سال 82، عضو کانون کارآفرینان توسعه گرا و عضو موسس کانون دانش آموختگان دانشکده کارآفرینی

زمان: سه شنبه ها ساعت 17 تا 19  بعداز ظهرهر دوهفته یک بار

مکان: دانشکده کارآفرینی

دومین جلسه مشاوره: سه شنبه 27مرداد ماه

شیوه ثبت نام:  ارسال نام و نام خانوادگی و موضوع مشاوره به شماره 09125786778