اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسات مشاوره با حضور کارآفرین برتر ملی در بخش خدمات و نابغه کسب و کار در ایران " علیرضا رضایی عارف"
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 14 مرداد 1394، 11:19 صبح
 

با حضور کارآفرین برتر ملی در بخش خدمات و نابغه کسب و کار در ایران " علیرضا رضایی عارف"

یکشنبه 18مرداد ساعت 14 الی 16

ظرفیت هر جلسه  برای مشاوره 10نفر می باشد. لطفا جهت ثبت نام با تلفن 61119329 تماس بگیرید و یا به شماره 09125786778 پیامک ارسال نمایید.