اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه مشاوره رایگان کسب و کار با حضور آقای مهندس بهمن زنگی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 7 مرداد 1394، 10:00 صبح
 

جلسه مشاوره رایگان کسب و کار با حضور آقای مهندس بهمن زنگی ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور تگفا، عضو 100 کارآفرین برتر ایران در سال 92، عضو کانون کارآفرینان توسعه گرا و عضو موسس کانون دانش آموختگان دانشکده کارآفرینی

زمان: سه شنبه ها ساعت 8 تا 10  صبح هر دوهفته یک بار

مکان: سالن شورا – دانشکده کارآفرینی

 

اولین جلسه مشاوره: هفته آینده  سه شنبه 13 مرداد  ماه

شیوه ثبت نام:  ارسال نام و نام خانوادگی و موضوع مشاوره  به شماره 09125786778