اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جذب کارشناس فنی – مالی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 11 خرداد 1394، 9:39 صبح
 

یک موسسه وابسته به دانشگاه تهران از دانشجویان پسری که کارت پایان خدمت دارند جهت تصدی پست کارشناس مالی  در حوزه تجزیه و تحلیل طرح های کسب و کار بصورت تمام وقت و یا پاره وقت  دعوت به همکاری می نماید. واجدین شرایط رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل کنند: a.momayez@gmail.com