خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس های آقای دکتر رضوانی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس های آقای دکتر رضوانی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 29 مهر 1393، 10:47 صبح
 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلیه کلاسهای دکتر رضوانی روز شنبه 3/8/93 برگزار نمی گردد. تشکیل کلاس جبرانی به شرح ذیل می باشد. 

دوشنبه 5/8/93 ساعت 10-8 درس تجارت و بازاریابی بین الملل 

دوشنبه 5/8/93 ساعت 12-10 درس بازاریابی الکترونیکی