خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس تجارت الکترونیک

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس تجارت الکترونیک
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 26 مهر 1393، 3:52 عصر
 

کلاس تجارت الکترونیک آقای دکتر فسنقری ساعت 19-17 برگزار نمی شود.