اخبار و اطلاعیه های امور دانشجویی و فرهنگی

برگزاری کارگاه یک روزه راه اندازی کسب و کار آنلاین

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری کارگاه یک روزه راه اندازی کسب و کار آنلاین
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 5 اسفند 1393، 11:25 صبح