خبرهای سایت

تغییر مفاد آزمون جامع دکتری

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر مفاد آزمون جامع دکتری
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند مفاد آزمون جامع دکتری تغییر کرده است ، جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش موارد آموزشی دوره دکتری مراجعه نمایید