اخبار و اطلاعیه های امور فارغ التحصیلان

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
مراحل فارغ التحصیلی بعد از مراجعه به آموزش
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در پنج‌شنبه، 17 مهر 1393، 9:46 عصر
 

- دریافت نامه مربوط به تکثیر و صحافی پایان نامه و امضا توسط استاد راهنما ( به جز شیوه آموزش محور)


- تسویه مالی (تکمیل فرم مربوط به حسابداری)


- صحافی 5 نسخه مطابق ساختار نگارش پایان نامه (بر روی سیستم مدیریت آموزش دانشکده و سایت مرکز آموزش الکترونیکی، در قسمت اطلاعيه هاي مربوط به پايان نامه)


- تسویه با کلیه واحدهای موجود در فرم تسویه ( کتابخانه مرکزی- کتابخانه دانشکده- سایت دانشکده- امور دانشجویی- واحد روابط عمومی)


- تمکیل فایل گزارش فراغ التحصیلی


- سایر مراحل توسط واحد های دانشکده انجام می گردد.