خبرهای سایت

تغيير زمان ارائه درس نظريه هاي گردشگري (ويژه دانشجويان درس نظريه هاي گردشگري ورودي 99)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغيير زمان ارائه درس نظريه هاي گردشگري (ويژه دانشجويان درس نظريه هاي گردشگري ورودي 99)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 14 مهر 1400، 10:32 صبح
 

به اطلاع دانشجويان درس نظريه هاي گردشگري (دكتر حسيني نيا) مي رساند اين درس يكشنبه ها ساعت 15 الي 17 ارائه مي گردد.