خبرهای سایت

ايجاد گروه جديد درس طراحي و تدوين طرح كسب و كار

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ايجاد گروه جديد درس طراحي و تدوين طرح كسب و كار
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 11 مهر 1400، 4:06 عصر
 

به اطلاع دانشجويان مي رساند گروه جديد درس طراحي و تدوين طرح كسب و كار با دكتر محجوبي سه شنبه ها ساعت 15 الي 17 ارائه شده است.