خبرهای سایت

اطلاعیه ویزه دانشجویان رشته مربی گری ( ورودی 99)‎

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویزه دانشجویان رشته مربی گری ( ورودی 99)‎
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 10 مهر 1400، 10:07 صبح
 

به اطلاع دانشجویان رشته مربی گری ورودی 99 می رساند ساعت درس تامین مالی کسب و کار کوچک ( دکتر مرادی )  از ساعت 3- 1 دوشنبه ها  به ساعت 5-3 همان روز انتقال یافته است.

درس رهبری تیمهای دکتر کابلی دوشنبه ها ساعت 7-5 ارائه می گردد. دانشجویان گرامی لطفا در بازه حذف و اضافه درس مورد نظر را اخذ نمایند.