خبرهای سایت

اطلاعیه ویزه ورودیهای دوره ارشد و دکتری در خصوص تمدید سنوات

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویزه ورودیهای دوره ارشد و دکتری در خصوص تمدید سنوات
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 28 شهریور 1400، 12:23 عصر
 

اطلاع دانشجویان دوره ارشد و دکتری می رساند بر اساس بخشنامه دانشگاه تهران در خصوص تمدید سنوات ، با تمديد سنوات و دفاع دانشجويان کارشناسی  ارشد (نميسال ۷) و دانشجويان دكتري تخصصي (نيمسالهاي ۱۱و ۱۳) تا تاريخ ۱۴۰۰/۷/۱۵ با ايجاد نيمسال اول سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بدون پرداخت هزينه مقرر موافقت شد. در صورت عدم دفاع تا تاريخ فوق، از تاريخ ۱۴۰۰/۷/۱۶ مشمول پرداخت شهريه روز شمار خواهند بود. ضمناً"عواقب ناشي از عدم تأييد معافيت تحصيلي سنوات ارفاقي توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا و عدم امكان ثبت نام در مقطع بالاتر به عهده دانشجو مي‌باشد.