خبرهای سایت

تمدید بازه انتخاب واحد تا ساعت 24 روز یکشنبه 14/6/1400 ( صرفا برای ورودیهای 99)‎‎

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تمدید بازه انتخاب واحد تا ساعت 24 روز یکشنبه 14/6/1400 ( صرفا برای ورودیهای 99)‎‎
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 14 شهریور 1400، 2:04 عصر
 

به اطلاع کلیه ورودیهای 99 می رساند بازه انتخاب واحد تا ساعت 24 روز یکشنبه مورخ 14/6/1400 تمدید شده است.