خبرهای سایت

اطلاعیه در خصوص انتخاب واحد محدودیت (کسری مدرک )‎

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه در خصوص انتخاب واحد محدودیت (کسری مدرک )‎
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 7 شهریور 1400، 2:22 عصر
 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند محدودیت کسری مدرک در سامانه حذف و  دانشجویان می توانند بدون مواجه با محدودیت مذکور انتخاب خود را انجام دهند.