خبرهای سایت

تغییرات جزئی برنامه درسی و ایجاد گروههای جدید

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییرات جزئی برنامه درسی و ایجاد گروههای جدید
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در پنج‌شنبه، 4 شهریور 1400، 12:05 عصر
 

ارائه درس الگوهای تصمیم گیری با دکترچیت ساز سه شنبه ها 12-10 با کد ارائه 1- 

ارائه درس روش تحقیق با دکتر سخدری دوشنبه ها ساعت 19-17 با کد ارائه 1- 

اطلاعیه ویژه دانشجویان گرایش گردشگری

 به اطلاع دانشجویان گرایش گردشگری می رساند درس زنجیره تامین  در گردشگری با دکتر سجادی به جای سه شنبه ها ، دوشنبه ها 10-8 ارائه می گردد.