خبرهای سایت

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال ول سال تحصیلی 1401-1400دانشجویان مقطع ارشد و دکتری‎

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال ول سال تحصیلی 1401-1400دانشجویان مقطع ارشد و دکتری‎
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 24 مرداد 1400، 10:47 صبح
 

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع ارشد و دکتری می رساند بازه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400در تاریخ  06/06/1400لغایت 13/06/1400خواهد بود

خواهشمند است دانشجویانی که تا کنون برای تسویه بدهی در سامانه ( دانشجویان نوبت دوم و همچنین دانشجویان دوره روزانه تسویه دروس جبرانی )، وصول تاییدیه تحصیلی و همچنین دانشجویان مشمول برای معافیت اقدام ننمودند قبل از انتخاب واحد اقدام نمایند بدیهی است در صورت عدم رفع  موارد مذکور دانشجویان با محدودیت انتخاب واحد مواجه خواهند شد

.برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1400 مورخ31/05/1400در سامانه اطلاع رسانی بارگذاری خواهد شد

شروع کلاسهای نیمسال اول 3 مهر 1400 خواهد بود