خبرهای سایت

خدمات دهی اداره آموزش دانشکده روزهای شنبه تا سه شنبه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
خدمات دهی اداره آموزش دانشکده روزهای شنبه تا سه شنبه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 23 مرداد 1400، 1:39 عصر
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند تا تاریخ 20 شهریور ماه اداره ی آموزش دانشکده از روز شنبه الی سه شنبه در طول هفته ارائه ی خدمت می نماید.