خبرهای سایت

فراخوان پذیرش دانشجو بدون ازمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی‎‎

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فراخوان پذیرش دانشجو بدون ازمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی‎‎
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 18 مرداد 1400، 10:27 صبح
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را دریافت نمایید.