خبرهای سایت

بخشنامه در خصوص جريمه ديركرد تسويه حساب دانش آموختگي‎

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
بخشنامه در خصوص جريمه ديركرد تسويه حساب دانش آموختگي‎
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 10 مرداد 1400، 1:56 عصر
 

به اطلاع كليه دانشجوياني  كه در نيمسال اول سال تحصيلي 1400-1399 و بعد از آن دانش آموخته مي شوند می رساند از تاريخ 1399/11/30، در صورت تأخير در  انجام فرایند تسویه حساب دانش آموختگي مشمول پرداخت جريمه مربوط طبق جدول تعرفه هاي آموزشي سال مذكور مي گردند.