خبرهای سایت

اطلاعیه آزمون جامع نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1399 ، مرداد ماه 1400

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه آزمون جامع نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1399 ، مرداد ماه 1400
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 13 تیر 1400، 12:31 عصر
 

جهت اطلاع از برگزاری آزمون جامع مرداد ماه فایل پیوست را دریافت نمایید.