خبرهای سایت

فراخوان ثبت نام بنیاد ملی نخبگان ( طرح شهید وزوایی)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
فراخوان ثبت نام بنیاد ملی نخبگان ( طرح شهید وزوایی)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 6 تیر 1400، 11:26 صبح
 

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.