خبرهای سایت

عدم پاسخگویی کادر آموزش دانشکده در روزهای یکشنبه و دوشنبه 30 و 31 خرداد ماه

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم پاسخگویی کادر آموزش دانشکده در روزهای یکشنبه و دوشنبه 30 و 31 خرداد ماه
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 29 خرداد 1400، 9:53 عصر
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کادر آموزش دانشکده در روزهای یکشنبه و دوشنبه 30 و 31  خرداد ماه به دلیل مصاحبه دکتری قادر به پاسخگویی تماس ها و ایمیل ها نمی باشند. پیشاپیش عذرخواهی نموده و از صبوری شما سپاسگزاری می شود.