خبرهای سایت

عدم پاسخگویی کادر آموزش دانشکده در روزهای یکشنبه و دوشنبه 30 و 31 خرداد ماه

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم پاسخگویی کادر آموزش دانشکده در روزهای یکشنبه و دوشنبه 30 و 31 خرداد ماه
 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کادر آموزش دانشکده در روزهای یکشنبه و دوشنبه 30 و 31  خرداد ماه به دلیل مصاحبه دکتری قادر به پاسخگویی تماس ها و ایمیل ها نمی باشند. پیشاپیش عذرخواهی نموده و از صبوری شما سپاسگزاری می شود.