خبرهای سایت

تمدید بازه ی زمانی حذف اضطراری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تمدید بازه ی زمانی حذف اضطراری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در پنج‌شنبه، 27 خرداد 1400، 12:31 صبح
 

به اطلاع دانشجویان مقطع ارشد می رساند بازه حذف اضطراری تا 29/3/1400 تمدید شده است.