خبرهای سایت

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری ورودی ۱۳۹۶

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری ورودی ۱۳۹۶
 

به اطلاع می رساند سهميه اختصاص يافته فرصت تحقيقاتي از طرف سازمان امور دانشجويان به دانشجويان دكتراي ورودي ۹۶دانشگاه تهران، از سال گذشته۱۳۹۹، تكميل شده است، خواهشمند است دستور فرمايند از معرفي دانشجويان در اين خصوص خودداري گردد، ليكن سهميه دانشگاه تهران هنوز به قوت خود باقي است و دانشجويان ورودي ۹۶ در صورت احراز شرايط و خارج شدن تا ۳۱/‏۰۶/‏۱۴۰۰ مي‌توانند از حمايت دانشگاه برخوردار شوند.