خبرهای سایت

اصلاحیه-كارگاه آموزشي روش‌هاي مديريت منابع و ارجاع دهي با تكيه بر نرم افزارMendeley

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اصلاحیه-كارگاه آموزشي روش‌هاي مديريت منابع و ارجاع دهي با تكيه بر نرم افزارMendeley
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 23 خرداد 1400، 10:58 صبح
 

كتابخانه دانشكده كارآفريني به منظور پيشبرد اهداف آموزشي و پژوهشي دانشجويان گرامي كارگاه آموزشي روش‌هاي مديريت منابع و ارجاع دهي با تكيه بر نرم افزار Mendeley را روز چهارشنبه ۱۴۰۰.۰3.۲۶ مورخ از ساعت ۱۶:۳۰ الي ۱۷:۳۰ برگزار مي‌كند. شركت در كارگاه براي دانشجويان ورودي جديد الزامي است. آدرس شركت در كارگاه به شرح ذيل است: vroom.ut.ac.ir/karafarini4. خواهشمند است قبل از ورود حتماً فايل راهنما را دريافت نمائيد.