خبرهای سایت

اصلاحیه - كارگاه آموزشي نمايه نامه استناديISI

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اصلاحیه - كارگاه آموزشي نمايه نامه استناديISI
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 23 خرداد 1400، 10:59 صبح
 

كتابخانه دانشكده كارآفريني به منظور پيشبرد اهداف آموزشي و پژوهشي دانشجويان گرامي كارگاه آموزشي نمايه نامه استنادي را روز چهارشنبه ۱۴۰۰.۰3.۲۶ مورخ از ساعت ۱۴ الي ۱۶ برگزار مي‌كند. شركت در كارگاه براي دانشجويان ورودي جديد الزامي است. آدرس شركت در كارگاه به شرح ذيل است: vroom.ut.ac.ir/karafarini4. خواهشمند است قبل از ورود حتماً فايل راهنما را دريافت نمائيد.