خبرهای سایت

اطلاعیه بازه ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 99

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه بازه ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 99
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 19 خرداد 1400، 11:35 صبح
 

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  و دکتری می رساند بازه ارزشیابی اساتید از تاریخ 29/3/1400 لغایت 2/4/1400 می باشد

 دانشجویان موظفند در بازه اعلام شده به سامانه جامع اموزش مراجعه و ارزشیابی اساتید را انجام دهند همچنین یاداور می شود در صورت عدم انجام ارزشیابی، دانشجویان قادر به انتخاب واحد ترم بعد نبوده و همچنین نمرات نیمسال جاری در سامانه قابل رویت نخواهد بود