خبرهای سایت

قابل توجه دانشجویانی که تاکنون اصل مدرک تحصیلی مقطع قبلی را ارسال ننموده اند

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
قابل توجه دانشجویانی که تاکنون اصل مدرک تحصیلی مقطع قبلی را ارسال ننموده اند
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 17 خرداد 1400، 10:57 صبح
 

به اطلاع داشجویانی که تا کنون اصل مدرک تحصیلی مقطع قبلی خود را به صورت فیزیکی به دانشکده تحویل نداده اند می رساند از تاریخ 17/3/1400لغایت 5/4/1400 فرصت دارید مدرک مذکوررا تحویل نمایید در غیراین صورت مجاز به ثبت نام نیمسال بعد نخواهید بود